Filed under NEWS & HAPPENINGS

Run For Their Lives 2014

Run For Their Lives 2014, 13 December 2014. Founded on October 2010. RFTL is a Charity Run held annually in Colombo in aid of the Maharagama Cancer Institute. This is a special cause fundraiser of the Rotaract Club of Colombo Uptown. Photos: by me

މަގޭ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު – ދިވެހި ދަރިއެއްގެ އިޙްސާސް، ސްރީ ލަންކާގައި ރިލީސް ކޮށްފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހެޔޮވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ނެރެވުނު ފުރަތަމަ ފޮތް، މަގޭ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު – ދިވެހި ދަރިއެއްގެ އިޙްސާސް 30 އޯގަސްޓް 2013 ވީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަ، ކޮފީ ވިލާގައި ރިލީސް ކޮށްފިއެވެ. މިފޮތް ރިލީސް ކޮށްދެއްވީ މުޢުމިނާ ޙަލީމް ގ. ނޫރާނީ ވިލާއެވެ. މި ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިއެއް ކަމުގައިވާ ފާރޫޤު އަޙްމަދު ހ. މީރުބަހުރުގެ ބައިވެރިވެލެއްވިއެވެ. މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަޙްމަދު ހ. ދޮންއަންނާރުގެ … Continue reading

Run Against Child Abuse

Run Against Child Abuse – Dhiraagu Maldives Road Race 2013 – 28 June 2013. I completed the race in 41.11 It is more than physical and sexual abuse. Criticizing, insulting, swearing, rejecting, degrading, ignoring, or withholding love is also Child Abuse. Offer support to the cause, a child or parent in need. Outreach can not … Continue reading